Preduzetnici

PREDUZETNICI

BIZNIS KEŠ

Podrška dobrim poslovnim idejama

KREDIT ZA HRABROG PREDUZETNIKA

Brzi krediti uz još bržu realizaciju

KREDIT ZA USPJEŠNOG PREDUZETNIKA

Podrška dobrim poslovnim idejama

KREDITI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Povećajte energetsku efikasnost svog preduzeća

IRB KREDIT ZA POČETNE POSLOVNE AKTIVNOSTI

Finansijska podrška razvojnim projektima u RS kroz različite kreditne linije

KREDITI ZA REFINANSIRANJE

Transformišite sva svoja zaduženja u samo jedno

Imate dobru poslovnu ideju? Mi ćemo je podržati.

Bznis keš kredit prepoznaje individualne potrebe preduzetnika i nudi brza finansijska rješenja.

NAMJENA: ulaganje u osnovna ili obrtna sredstva u preduzetničkoj djelatnosti

+     USLOVI:

Iznos kredita: 300 – 5.000 KM

Rok otplate kredita:

 • do 36 mjeseci za sve cikluse
 • do 18 mjeseci ukoliko je namjena finansiranje obrtnih sredstava

Kamatna stopa:

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 18%.

Za iznos kredita od 5.000 KM i rok otplate od 36 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu od 18%, 2% provizije za obradu kredita, trošak mjenice od 5,00 KM, trošak ovjere dokumentacije od 6,00 KM*, EKS iznosi 21,49%.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

Grejs period: u skladu sa potrebama klijenta.

Isplata kredita: gotovinski ili na račun klijenta.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Provizija:  2%.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:


Iznos kredita

Rok otplate (mjeseci)

6

121824

36

1.000

176

92

64  

2.000

351183128

100

72

3.000

527275191150

108

4.000

2702367255200

145

5.000

878458319250

181

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.

APLICIRAJ ODMAH

 

NAMJENA:
nabavka osnovnih i obrtnih sredstava u preduzetničkoj djelatnosti

+     USLOVI:

Iznos: 5.001 – 20.000 KM

Rok otplate:

 • do 60 mjeseci
 • do 30 mjeseci ukoliko je namjena finansiranje obrtnih sredstava

Kamatna stopa:

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 15,5%.

Za iznos kredita od 20.000 KM i rok otplate od 60 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu od 15,5%, 1,5% provizije za obradu kredita, trošak mjenice od 15,00 KM, trošak ovjere dokumentacije od 18,00 KM*, EKS  iznosi 17,55%.

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH.

Provizija: 1,5%.

Isplata kredita: gotovinski i na račun klijenta.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:

Iznos kredita u KM

Rok otplate (mjeseci)

12

24

36

48

60

6000

543

292

209

169

144

10000

 905

487

349

281

241

13000

1176

633

454

365

313

16000

1448

780

559

449

385

20000

1810

974

698

562

481

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.

APLICIRAJ ODMAH

 

NAMJENA: nabavka osnovnih i obrtnih sredstava u preduzetničkoj djelatnosti

+     USLOVI:

Iznos kredita: 20.001 – 50.000 KM

Rok otplate:

 • do 72 mjeseca
 • do 36 mjeseci ukoliko je namjena finansiranje obrtnih sredstava

Kamatna stopa: 14,5%.

Provizija: 1%.

Za iznos kredita od 50.000 KM i rok otplate od 72 mjeseca, uz nominalnu kamatnu stopu od 14,5%, 1% provizije za obradu kredita, trošak mjenice od 30,00 KM, trošak ovjere dokumentacije od 18,00 KM*, EKS iznosi 16,00%.

*trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na kancelarije u  FBIH.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:

Iznos kredita u KM

Rok otplate (mjeseci)

12

24

36

48

60

25000

1554

861

689

588

522

30000

1864

1033

827

706

626

35000

2175

1205

965

823

731

45000

2797

1549

1241

1059

939

50000

3107

1721

1379

1176

1044

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.

APLICIRAJ ODMAH

 

Većina ljudi je čula za energetsku efikasnost, ali samo neki razumiju koliko uštedu ona stvarno donosi. Znaš li da bolja toplotna izolacija kuće ili stana uštedi i do 60% energije? A gdje su još stolarija, efikasniji sistemi za grijanje, niskoenergetski kućni aparati ili poljoprivredne mašine.

Zato, povećaj svoju energetsku efikasnost, a za pomoć pri realizaciji – obrati se nama.

NAMJENA:

Kreditima za energetsku efikasnost mogu se finansirati mjere kojima se smanjuje potrošnja energije i emisija štetnih gasova:

 • U stambenim i poslovnim objektima– npr. zamjena sistema grijanja, izolacija vanjskih zidova i krovova, podna izloacija, stolarija itd.
 • U domaćinstvima– nabavka elektičnih kućnih aparata sa EU naljepnicom,
 • Korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima i preduzećima– npr. zamjena klasičnog grijanja toplotnom pumpom, solarno-termalni sistemi za toplu vodu itd.
 • Rasvjeta(nabavka energetski efikasnih sijalica, zamjena klasičnih sijalica LED sijalicama itd.)
 • Poboljšanje radnih procesa(zamjena starog generatora novim na prirodni gas ili dizel/solarni pogon, zamjena traktora, nabavka opreme za obradu zemljišta itd.)

+     USLOVI:

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće od 15%. Za iznos kredita u visini od 50.000 KM i sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 15,5%, sa provizijom za obradu kreditnog zahtjeva 1,5%, troškom mjenica 10 KM (2 mjenice) i 12 KM troškova za ovjeru dokumentacije*, EKS  iznosi 17,43%.

*trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:


Iznos kredita

Rok otplate (mjeseci)

12

243648

60

1.000

90

48

   

5.000

451242173

139

 

10.000

903485347278

241

30.000

2.7081.4551.040835

722

50.000

4.5132.4241.7331392

1.203

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti.

APLICIRAJ ODMAH

 

Korisnici kredita: Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti.

Namjena kredita: Nabavka osnovnih i obrtnih sredstava.

+     USLOVI:

Iznos kredita:    od 5.000 do 50.000 KM

Rok otplate:       do 10 godina

Grejs period:     do 12 mjeseci

Kamatna stopa:

 • osnovna kamatna stopa 3,90%

Provizija:

 • 1% – za pravna lica
 • 0,5% – za fizička lica

Garancije:

 • Do 5 godina
 • FIZIČKA LICA – do 30.000 KM
 • Obavezna administrativna zabrana za žirante.
 • PRAVNA LICA – do 50.000 KM
 • Prihvataju se garancije likvidnih preduzeća.
 • HIPOTEKA – do 50.000 KM
 • U skladu sa uputstvom o hipoteci.
 • Hipoteka se može kombinovati sa ostalim garancijama.
 • Preko 5 godina
 • HIPOTEKA – do 50.000 KM
 • U skladu sa uputstvom o hipoteci.
 • Hipoteka se može kombinovati sa ostalim garancijama.

Nominalna kamatna stopa je godišnja, promjenjiva i zavisi od pripadnosti pojedinoj grupi korisnika. Više informacija saznajte na www.irbrs.org

Reprezentativni primjer za klijente iz osnovne grupe: za iznos kredita od 30.000 KM uz nominalnu kamatnu stopu od 3,90%, proviziju za obradu kreitnog zahtjeva od 0,50%, trošak mjenice od 25,00 KM (pet mjenica) i rok otplate od 60 mjeseci, EKS iznosi 4,21% (na 4.5.2020.)

APLICIRAJ ODMAH

 

Opterećuje vas rata mikrokredita? Refinansirajte ga i transformišite svoje obaveze.

Ukoliko već otplaćujete kredit u banci ili mikrokreditnoj organizaciji, za vas smo pripremili Kredit za refinansiranje po povoljnijoj kamatnoj stopi od one koju trenutno plaćate.
NAMJENA: Kredit za refinansiranje objedinjuje sve vaše kredite u samo jedan, smanjuje mesečnu ratu i rasterećuje vaše mjesečne obaveze.

+     USLOVI:

Iznos kredita: 1.000 – 50.000 KM

Rok otplate:

 • za iznose 1.000 – 10.000 KM, rok otplate do 60 mjeseca
 • za iznose 10.001 – 20.000 KM, rok otplate do 72 mjeseca
 • za iznose 20.001 – 50.000 KM, rok otplate do 84 mjeseca

Grace period: prema potrebama klijenta.

Kamatna stopa:

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 12,9% do 14,9%.

 • za iznose 1.000 – 10.000 KM, kamatna stopa je 14.90%
 • za iznose 10.001 – 20.000 KM, kamatna stopa je 13,90%
 • za iznose 20.001 – 50.000 KM, kamatna stopa je 12,90%

Za iznos kredita od 50.000 KM, sa rokom otplate od 84 mjeseca, NKS od 12,9%, i sa 0% provizije na obradu kredita, uz trošak mjenice od 30 KM, trošak ovjere dokumentacije* 18 KM, EKS iznosi 13,73%.

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Provizija: bez provizije za obradu kredita

Uslovi odobravanja:

Kredit za refinansiranje može se odobriti samo za otplatu kredita izdatih u drugim mikrokreditnim organizacijama:

 • Minimalno učešće refinansiranja u novom kreditu je 50%
 • Minimalan iznos novog kredita je 5.000 KM

Na primjer, zavisno od kamate, roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*

Kamatna stopa

14,90%

Rok otplate(mjeseci)

12

24

36

60

Iznos kredita u KM

1000

5000

7000

10000

Anuitet

90

242

242

307

Kamatna stopa

13,90%

Rok otplate(mjeseci)

36

48

60

72

Iznos kredita u KM

12.000

15.000

17.000

20.000

Anuitet

410

409

395

411

Kamatna stopa

12,90%

Rok otplate(mjeseci)

48

60

72

84

Iznos kredita u KM

25.000

35.000

40.000

50.000

Anuitet

669

795

801

907

APLICIRAJ ODMAH

 

KONTAKT

Mikrokreditno društvo
"Mikrofin" d.o.o. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Vase Pelagića 22
Telefon: +387 51 230 330
E-mail: mikrofin@mikrofin.com
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00

Pošaljite nam poruku