Download zona

DOWNLOAD ZONA

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2017. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2018. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2019. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

PRESS MATERIJALI

Mikrofin Logo – bijeli sa sloganom

Mikrofin Logo

Mikrofin Logo – sa sloganom

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opšti uslovi poslovanja Mikrokreditnog društva Mikrofin