Products

 

Krediti IRBRS

Kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske

 

Stambeni krediti

Korisnici kredita: Fizička lica.
Namjena kredita: Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija ili proširenje stambene jedinice tako da ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 20 m² po članu domaćinstva.
Iznos kredita: Od 5.000 do 50.000 KM za rekonstrukciju i proširenje stambene jedinice.

Od 10.000 do 50.000 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu.

Rok otplate: do 20 godina
Grejs period: nema
Kamatna stopa: • beneficirana grupa 3,60%
• grupa I 4,30%
• grupa II 4,80%
Definicije grupa
Benificirana grupa: • članovi porodica poginulih i nestalih boraca
• ratni vojni invalidi I-IV kategorije
• civilne žrtve rata od I-IV grupe
• samohrani roditelji sa 4 i više djece
• porodice sa 4 i više djece
• korisnici kredita koji sredstva upotrebljavaju za riješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine
Grupa I: • mladi bračni parovi, do navršenih 35 godina starosti (oboje) VII stepen stručne spreme (oboje)
• samohrani roditelji sa 3 djece
• porodice sa 3 djece
Grupa II: • bračni parovi
• samohrani roditelji sa 1 i 2 djece
Provizija: 0,5%
Garancije:

Do 5 godina

FIZIČKA LICA - do 20.000 KM

Obavezna administrativna zabrana za žirante.

PRAVNA LICA – do 30.000 KM

Prihvataju se garancije likvidnih preduzeća.

HIPOTEKA – do 50.000 KM

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Hipoteka se može kombinovati sa ostalim garancijama.

Preko 5 godina

HIPOTEKA – do 50.000 KM

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Kao dopunske garancije mogu se koristiti garancije fizičkih ili pravnih lica.

Investiciono razvojna banka

 

 

 

 

Iako nastojimo da sve informacije koje objavljujemo budu precizne i aktuelne, molimo vas da imate na umu da ništa od navedenog ne pretstavlja stručni savjet. Odgovorni ste za odluke o novcu koje donosite. Tekstovi su objavljeni samo u svrhu informisanja i ne mogu zamijeniti stručni finansijski niti pravni savjet. Molimo vas da nam se obratite ukoliko imate pitanja.