A+ A A-

KreditiZaPoljoprivredu

Pravom domaćinu uvijek smo pri ruci, da mu se dobro najboljim vrati. Razumijemo vaše potrebe i cijenimo vaš trud, zato stvaramo osnovu za vaš napredak. Za ostvarenje svakog novog plana, računajte na stare prijatelje.

Ukoliko želite da proširite stočni fond, poboljšate poljoprivrednu proizvodnju, kupite sjeme i đubrivo, nabavite nove mašine ili rezervne dijelove za već postojeće, ili vam jednostavno treba novac za druge potrebe, tu smo da vam pomognemo.

Krediti do 50.000 KM i s rokom otplate do 60 mjeseci u gotovom novcu.

Mogućnost grejs perioda (period kada se ne vrši otplata glavnice) prema vašoj potrebi. Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi bile prema sljedećem*:

Tabela-poljoprivreda

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 15%

Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 60 mjeseci uz NKS 15,5% i proviziju za obradu kredita 1% EKS iznosi 17,18%.

Prikazana efektivna kamatna stopa uključuje nominalnu kamatnu stopu i proviziju za obradu kredita. Tako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera. Obračun efektivne kamatne stope se razlikuje u entitetima. Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici Mikrofina, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

 

*Naznačene rate su približne vrijednosti. Rate su povoljnije za lojalne klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga