A+ A A-

IRBPoljoprivreda

Korisnici kredita: Lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a.
Namjena kredita: Nabavka osnovnih i obrtnih sredstava
Iznos kredita: od 5.000 do 50.000 KM
Rok otplate: do 10 godina
Grejs period: do 36 mjeseci  
Nominalna kamatna stopa je promjenljiva i razlikuje se za grupe korisnika koje definiše IRB:

• osnovna kamatna stopa

4,70%
• za projekte realizovane na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština 4,20%
• za članove klastera* 4,40%
• za pripremu izvoza 4,20%
Provizija: 1% - za pravna lica (registrovana u sudu)
0,5% - (registrovani samo u APIF-u)
Garancije:

Do 5 godina

FIZIČKA LICA - do 30.000 KM

Garanti moraju zadovoljavati uslove u pogledu visine primanja i stabilnosti zaposlenja. Obavezna administrativna zabrana (AZ). Kao garanti prihvataju se i registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana kao obveznici PDV-a

PRAVNA LICA – do 50.000 KM

Prihvataju se garancije likvidnih preduzeća.

HIPOTEKA – do 50.000 KM

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Hipoteka se može kombinovati sa ostalim garancijama.

Preko 5 godina

HIPOTEKA – do 50.000 KM

U skladu sa uputstvom o hipoteci.

Kao dopunske garancije mogu se koristiti garancije fizičkih ili pravnih lica.

   

Za iznos od 30.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS 4,70% i proviziju za obradu kredita 0,5%, za klijente iz osnovne grupe  i trošak od 5 KM za mjenicu, EKS iznosi 5,02%.

Za iznos od 50.000 KM sa rokom otplate od 120 mjeseci uz NKS 4,40% i proviziju za obradu kredita 0,5%, za klijente članove klastera i trošak od 5 KM za mjenicu, EKS iznosi 4,61%.

 

 

* Klaster je oblik organizovanja i udruživanja pravnih i/ili fizičkih lica radi unapređenja poslovanja, stvaranja dodatne vrijednosti ili smanjenja troškova za svakog člana klastera, čiji je nosilac pravno lice i kod koga su svi učesnici povezani ugovorom o saradnji/udruživanju.

 

 

Investiciono razvojna banka

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga