A+ A A-

750x310

 

Još uvijek plaćate auto-osiguranje odjednom? Zašto živite u praistoriji? Uz Mikrofinov kredit za osiguranje motornih vozila, izbalansirajte svoje troškove i osigurajte svoje točkove na rate!

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 0%. Za iznos od 500 KM sa rokom otplate od 12 mjeseci, fiksnu proviziju od 20 KM, trošak po mjenici 5 KM i trošak ovjere dokumentacije* 6 KM, efektivna kamatna stopa iznosi 12,69%. Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Krediti se plasiraju u saradnji sa društvima za osiguranje, sa kojima je zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga