A+ A A-

Kredit za penzionere

Korisnici kredita su fizička lica koja ostvaruju prihode kao uživaoci prava PIO MIO fondova BiH, nemaju više od 75 godina u trenutku ugovorenog dospijeća kredita, a kreditna sredstva koriste za zadovoljenje potreba iz domena potrošnje.

Iznos kredita: od 300KM do 3.000KM

Rok otplate: do 24 mjeseca, minimalni anuitet 40KM

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 19,5%. Visina NKS može biti manja u zavisnosti od kategorije klijenata kojoj tražilac kredita pripada, a koja je definisana od strane Društva prema kriterijumima za rangiranje klijenata.

Bez provizije za za obradu kredita.

Obezbjeđenje: bez žiranata uz vlastitu mjenicu klijenta, i obaveznu polisu osiguranja za cijeli period trajanja kredita (osigurani slučaj kao posljedica nesrećnog slučaja ili bolesti).

Za iznos kredita od 3.000KM sa rokom otplate od 12 mjeseci uz NKS 19,5%, bez troška provizije za obradu kredita, uz trošak po mjenici od 5 KM, trošak ovjere dokumentacije 6 KM*, i trošak polise 1,35%**, EKS iznosi 25,22%.

* trošak ovjere dokumentacije odnosi se samo na poslovnice FBiH

** trošak polise zavisi od perioda otplate kredita

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga