A+ A A-

KreditZaAdaptacijuRekonstrukciju

Ovaj kredit namijenjen je podizanju kvaliteta života kroz uređenje ili kupovinu stambenog prostora.

Korisnici kredita: fizička lica.

Namjena kredita: kupovina stambenog prostora ili građevinskog zemljišta, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija, dogradnja stambenog prostora.

Iznos kredita: od KM 3.000 do KM 50.000

Rok otplate kredita:

• od KM 3.000 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,

• od KM 5.001 do KM 50.000 maksimalno 60 mjeseci.

Grejs period: do 6 mjeseci za kupovinu stambenog prostora.

Nominalna kamatna stopa: fiksna i kreće se od 17% do 20% zavisno od iznosa kredita i roka otplate.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite, a umanjenje iznosi:

• 0,2% kod trećeg kredita,

• 0,50% kod četvrtog i svakog narednog kredita.

Efektivna kamatna stopa:

Kod kredita obezbijeđenog jemcem ili sudužnikom u  iznosu od 20.000KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS 18%, 1,5% troška provizije za obradu kredita, uz trošak za mjenicu od 5KM, trošak ovjere dokumentacije 12 KM*, EKS iznosi 20,40%.

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Provizija: od 1,5% do 2% zavisno od iznosa kredita.

Isplata kredita: gotovinski.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

 

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga