A+ A A-

BrziKredit

Na brz i jednostavan način riješite potrebu za gotovim novcem. Odobreni iznos kredita možete iskoristiti za sve namjene, u skladu s vašim potrebama.

  • Iznos kredita od KM 1.501 do KM 10.000 za klijente koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme,
  • Iznos kredita od KM 1.501 do KM 5.000 za ostale klijente.

• Rok otplate do 60 mjeseci zavisno od iznosa.

• Jednostavne garancije: U zavisnosti od kreditnog boniteta postoji mogućnost kredita bez žiranata do KM 5.000 sa rokom oplate do 18 mjeseci. U ostalim situacijama minimalno jedan žirant koji može biti fizičko ili pravno lice. Mogu se koristiti hipoteka i zalog na pokretnoj imovini kao instrumenti obezbjeđenja.

Korisnici kredita: fizička lica.

Namjena kredita: prema potrebi klijenta.

Iznos kredita: od KM 500 do KM 10.000.

Rok otplate kredita:

• do KM 3.000 maksimalno 36 mjeseci,

• od KM 3.001 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,

• od KM 5.001 do KM 10.000 maksimalno 60 mjeseci.

Grejs period: nema.

Nominalna kamatna stopa: fiksna, kreće se od 19% do 20%, zavisno od roka otplate.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite, a umanjenje iznosi:

• 0,2% kod trećeg kredita,

• 0,50% kod četvrtog i svakog narednog kredita.

Efektivna kamatna stopa:

Za iznos 10.000 KM sa rokom otplate 60 mjeseci uz NKS 20%, proviziju za obradu kredita 2%, trošak po mjenici 5 KM, trošak ovjere dokumentacije* 9 KM, trošak polise 100 KM, efektivna kamatna stopa iznosi 23,79%. Navedena EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera.

* trošak ovjere dokumentacije se odnosi samo na poslovnice u FBiH

Provizija: 2%.

Isplata kredita: gotovinski.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Garancije: U zavisnosti od kreditnog boniteta postoji mogućnost kredita bez žiranata do KM 5.000 sa rokom otplate do 18 mjeseci. U ostalim situacijama minimalno jedan žirant koji može biti fizičko ili pravno lice. Mogu se koristiti hipoteka i zalog na pokretnoj imovini kao instrumenti obezbjeđenja. 

 

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga