A+ A A-

Profil

Mikrofin je mikrokreditno društvo iz Bosne i Hercegovine koje se bavi kreditiranjem. Od svog osnivanja 1997. godine, Mikrofin je regionalni lider u oblasti mikrofinansija.

Tokom proteklih godina Mikrofin je plasirao preko 100.000 malih i mikro kredita klijentima niskih prihoda i malim preduzetnicima i na taj način podržao razvoj i rast njihovih poslova.


Misija

Naša misija je kreiranje i pružanje profitabilnih kreditnih i nekreditnih proizvoda manje privilegovanim ljudima koji se bore za pristojan život svojim znanjem i vještinama. Naša usluga podrazumijeva maksimalno poštovanje vremena i potreba naših klijenata.

 

Razvojni put

Mikrofin je započeo aktivnost mikrokreditiranja u okviru Projekta lokalnih inicijativa Svjetske banke 1997. godine. Nakon što je stupio na snagu Zakon o mikrokreditnim organizacijama, 2001. godine Mikrofin se registrovao kao Mikrokreditna organizacija i u tom organizacionom obliku je poslovao sve do sredine 2007. godine. Pošto je, u februaru 2007. godine, započela primjena novog Zakona o mikrokreditnim organizacijama to je Mikrofin, tokom prvog polugodišta 2007. godine, preduzeo neophodne korake kako bi svoje poslovanje organizovao i uskladio sa odredbama novog Zakona. Ovo je uključivalo:

• Institucionalno organizovanje Mikrofina u obliku Mikrokreditnog društva.

• Dobijanje Dozvole za rad Društva od Agencije za bankarstvo RS.

• Registrovanje Društva kod Osnovnog suda u Banja Luci.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga