A+ A A-

MF Web 750x310

Svaki posao ima jednu zajedničku osobinu - potreban je novac, da bi se novac stvorio. I pekaru i električaru, kozmetičarki, zidaru, moleru, prevodiocu, potrebna su sredstva da ulože u svoj posao. Zato smo tu da vam pomognemo da uvećate svoje prihode.

 

Korisnici kredita: fizička i pravna lica.

Namjena kredita: ulaganje u osnovna ili obrtna sredstva.

Iznos kredita: od 1.000 KM do 50.000 KM.

Rok otplate kredita:

• do KM 3.000 maksimalno 36 mjeseci,

• od KM 3.001 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,

• od KM 5.001 do KM 50.000 maksimalno 60 mjeseci.

Ukoliko je kredit namijenjen za obrtna sredstva, ovi rokovi su kraći. Detaljnije saznajte od našeg kreditnog službenika.

Grejs period: do 18 mjeseci, zavisno od iznosa kredita.

Isplata kredita: gotovinski ili na račun klijenta.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Provizija: od 1% do 2%, u zavisnosti od visine kredita.

Tokom akcije koja traje do 15. decembra svi klijenti koji uzimaju ovaj kredit oslobođeni su provizije i dobijaju poklon!

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:

Tabela

 

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 15,5%.

Za iznos kredita u visini od 50.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 16,50% i bez provizije za obradu kreditnog zahtjeva EKS iznosi 17,81%.

Za iznos kredita u visini od 50.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz NKS od 16,50% i s provizijom za obradu kreditnog zahtjeva od 1%, EKS iznosi 18,35%.

Ovako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera. Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici Mikrofina, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite, a umanjenje iznosi:

• 0,2% kod trećeg kredita,

• 0,5% za četvrti i naredne kredite.

Postoje i dodatna umanjenja koja se vežu za urednost otplate prethodnog kredita.

 

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti. Naznačene rate su povoljnije za lojalne klijente i klijente s urednom kreditnom istorijom. Za tačne iznose rata, posjetite najbližu kancelariju Mikrofina.

 

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga