A+ A A-

Web-zaglavlje-preduzetnici b

Oživite svoje poslovanje, a brigu o svom biznisu prepustite nama. Pokrenite svoje finansije brzo, bez komplikovanih procedura i žiranata. Preporodite svoj budžet i ne budite žrtva sopstvenog posla.

 

Korisnici kredita: fizička i pravna lica.

Namjena kredita: ulaganje u osnovna ili obrtna sredstva.

Iznos kredita: od 1.000 KM do 50.000 KM.

Rok otplate kredita:

• do KM 3.000 maksimalno 36 mjeseci,

• od KM 3.001 do KM 5.000 maksimalno 48 mjeseci,

• od KM 5.001 do KM 50.000 maksimalno 60 mjeseci.

Ukoliko je kao namjena kredita definisana nabavka obrtnih sredstava, tada se kredit može maksimalno plasirati do roka koji ne prelazi polovinu gore definisanih maksimalnih rokova po iznosima kredita.

Grejs period: do 18 mjeseci, zavisno od iznosa kredita.

Isplata kredita: gotovinski ili na račun klijenta.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima.

Provizija: od 1% do 2% zavisno od iznosa kredita i roka otplate.

Na primjer, zavisno od roka otplate i iznosa kredita rate bi izgledale kako slijedi*:

 Tabela

Nominalna kamatna stopa je fiksna i kreće se od 15,5%.

Za iznos 50.000 KM sa rokom otplate 60 mjeseci uz NKS 16,5% i proviziju za obradu kredita 1% EKS iznosi 18,35%.

Prikazana efektivna kamatna stopa uključuje nominalnu kamatnu stopu i proviziju za obradu kredita. Tako iskazana EKS je reprezentativni primjer i informativnog je karaktera. Obračun efektivne kamatne stope se razlikuje u entitetima. Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici Mikrofina, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

Kamatna stopa je niža za ponovljene kredite, a umanjenje iznosi:

• 0,2% kod trećeg kredita,

• 0,5% za četvrti i naredne kredite.

Postoje i dodatna umanjenja koja se vežu za urednost otplate prethodnog kredita.

 

*Podaci u tabeli su približne vrijednosti. Naznačene rate su povoljnije za lojalne klijente i klijente s urednom kreditnom istorijom. Za tačne iznose rata, posjetite najbližu kancelariju Mikrofina.

 

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga