A+ A A-

Principi rada sa klijentima

Naš uspjeh u velikoj mjeri počiva na odnosu koji uspijevamo izgraditi sa svojim klijentima. Ljudi vole raditi s nama jer osjete da cijenimo njihovo vrijeme i njihove projekte. Praktični savjeti i konkretna pomoć - to je ono što radimo.

 
Klijent u centru pažnje

Centar našeg poslovanja su klijenti i trudimo se da oni to i osjete. Nastojimo pružiti najbolju i najkompletniju uslugu dostupnu na tržištu. Neprestano radimo na kvalitetu proizvoda koje nudimo i na izgradnji odnosa sa svakim klijentom. Potrebe naših klijenata direktno utiču na vrstu proizvoda koje nudimo.

 

Rad sa klijentima

 
Razumijevanje u svakoj situaciji

Nastojimo steći detaljan uvid u poslovanje naših klijenata. Veliki broj naših klijenata su fizička lica, koji se bave nekom vrstom poslovne aktivnosti, ali nemaju pristup bankarskim kreditima. Takođe kreditiramo poljoprivrednu proizvodnju, posebno u ruralnim i zabačenim područjima - dolazimo na vaša vrata i sklapamo posao na licu mjesta.

 
Jednostavna procedura

Postupak dobijanja naših kredita je maksimalno pojednostavljen. Naša procedura ne sadrži suvišne korake koji klijentu oduzimaju vrijeme i vrlo često ih je nemoguće postići. Broj dokumenata koje nam klijent daje na uvid sveden je na minimum.

2017 Mikrokreditno društvo Mikrofin, Banja Luka

Pretraga